STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA
Badanie stomatologiczne100 zł
RVG50 zł
Wypełnienie kompozytowe światłoutwardzalne:1 powierzchnia – zęby przednie i przedtrzonowe200 zł
1 powierzchnia - zęby trzonowe250 zł
2 powierzchnie – zęby przedtrzonowe280 zł
2 powierzchnie - zęby trzonowe300 zł
Powyżej 2 powierzchni - zęby przedtrzonowe300 zł
Powyżej 2 powierzchni - zęby trzonowe380 zł
Wypełnienie w ubytkach przyszyjkowych200 zł
Wypełnienie glassjonomerowe200 zł

STOMATOLOGIA DZIECIĘCA
Wizyta adaptacyjna120 zł
Dziecko niewspółpracujące100 zł
Impregnacja (3 wizyty)300 zł
Lakowanie150 zł
Poszerzone lakowanie200 zł
Wypełnienie glassjonomerowe / opatrunek w zębie mlecznym150 zł
Wypełnienie światłoutwardzalne w zębie mlecznym180 zł
Trepanacja komory zęba100 zł
Dewitalizacja zęba mlecznego / wizyta z bólem150 zł
Amputacja miazgi + wypełnienie w zębie mlecznym200 zł
Ekstrakcja zęba mlecznego zresorbowanego / niezresorbowanego150-200 zł
Czyszczenie szczoteczką + pasta + fluoryzacja150 zł

PROFILAKTYKA I HIGIENA STOMATOLOGICZNA + PERIODONTOLOGIA
Skaling + piaskowanie + fluoryzacja + instruktaż higieny360 zł
Fluoryzacja150 zł
Leczenie nadwrażliwości (1 ząb)100 zł
Leczenie zmian na błonie śluzowej 100 zł
Płukanie kieszeni dziąsłowej z aplikacją leku100 zł
Pokrycie powierzchni zęba preparatem ICON (1 ząb)350 zł
Wybielanie zębów w gabinecie + nakładki1800 zł
Wybielanie zębów metodą nakładkową1000 zł
Wybielanie zębów martwych:1-sza wizyta z RVG350 zł
kolejne wizyty200 zł

LECZENIE ENDODONTYCZNE (KANAŁOWE)
Odbudowa korony zęba do leczenia endodontycznego250 zł
Pokrycie miazgi preparatem MTA / Biodentine350 zł
Zamknięcie perforacji MTA400 zł
Ekstyrpacja miazgi zębowej / trepanacja komory + opatrunek200 zł
Otwarcie zgorzeli + opatrunek200 zł
Czasowe wypełnienie kanału Ca(OH)2 w zębie z niezakończonym rozwojem300 zł
Ostateczne wypełnienie kanałów pod mikroskopem:1 kanał 800 zł
2 kanały1000 zł
3 kanały1200 zł
kanał dodatkowy200 zł
Udrożnienie kanałów pod mikroskopem (re-endo)300 zł

LECZENIE PROTETYCZNE
Konsultacja i ustalenie planu leczenia100 zł
Modele diagnostyczne100 zł
Szyna relaksacyjna600 zł
Korekta szyny (wizyta kontrolna)50 zł
Zacementowanie korony300 zł
Zdjęcie korony / usunięcie wkładu z kanału400 zł
Naprawa protezy - sklejenie, dostawienie (do 3 elementów)350 zł
Podścielenie protezy, siatka350 zł
Proteza akrylowa częściowa:do 3 zębów1000 zł
powyżej 3 zębów1500 zł
Proteza akrylowa całkowita2000 zł
Proteza szkieletowa2500 zł
Proteza acetalowa2500 zł
Proteza szkieletowa bezklamrowa (zasuwy / zatrzaski)3500 zł
Proteza natychmiastowa do 3 zębów1000 zł
Mock-up (diagnostyczne uzupełnienie tymczasowe 1 zęba)200 zł
Odbudowa zęba materiałem kompozytowym z podniesieniem zwarcia400 zł
Wkład koronowo-korzeniowy prosty (ząb jednokanałowy)600 zł
Wkład koronowo-korzeniowy składany (ząb wielokanałowy)800 zł
Wkład z włókna szklanego600 zł
Wkład standardowy tytanowy300 zł
Korona tymczasowa200 zł
Korona kompozytowa900 zł
Korona porcelanowa na metalu1400 zł
Korona cyrkonowa1800 zł
Korona porcelanowa na implancie3000 zł
Endokorona / Inlay / Onlay kompozytowy900 zł
Endokorona / Inlay / Onlay ceramiczny1500 zł
Licówka pełnoceramiczna1500 zł
Licówka kompozytowa500 zł
Zamknięcie diastemy400 zł

CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA
Konsultacja200 zł
Ekstrakcja zęba jednokorzeniowegood 250 zł
Ekstrakcja zęba wielokorzeniowegood 300 zł
Ekstrakcja zęba metodą chirurgiczną350 zł
Usuwanie zębów ósmych350-650 zł
Operacyjne usunięcie zęba zatrzymanego600 zł
Chirurgiczne odsłonięcie zęba zatrzymanego400 zł
Kortykotomia (1 łuk)2000 zł
Nacięcie ropnia + drenaż200 zł
Pobranie wycinka do badania histopatologicznego400 zł
Leczenie utrudnionego wyrzynania zęba mądrości200 zł
Leczenie suchego lub zakażonego zębodołu100 zł
Plastyka wędzidełka wargi300 zł
Plastyka wędzidełka języka400 zł
Plastyka połączenia ustno-zatokowego400 zł
Chirurgiczne wydłużenie korony klinicznej zęba (za ząb)400 zł
Kiretaż otwarty (1 łuk)600 zł
Szynowanie zębów po urazie (1-2 zęby)500 zł
Zdjęcie szyny200 zł
Resekcja wierzchołka korzenia zęba jednokorzeniowego1000 zł
Resekcja wierzchołka korzenia zęba wielokorzeniowego1200 zł
Usunięcie torbieli kości600 zł
Usunięcie torbieli zastoinowej500 zł
Zdjęcie szwów po ekstrakcji przeprowadzonej w innym gabinecie100 zł
Wszczepienie implantu zębowego3000 zł
Odsłonięcie implantu300 zł
Sinus lift otwarty5000 zł
Usunięcie zęba wraz z regeneracją kościod 1500 zł
Regeneracja / augumentacja kościcena ustalana indywidualnie
Niezgłoszenie się na wizytę lub nieodwołanie jej dzień przed do godziny 18:00+ 100 zł doliczone do następnej wizyty

TOP