STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA  
Badanie stomatologiczne100 zł
RVG40 zł
Wypełnienie kompozytowe światłoutwardzalne:1 powierzchnia - siekacze i przedtrzonowce180 zł
1 powierzchnia - zęby trzonowe200 zł
2 powierzchnie - siekacze i przedtrzonowce230 zł
2 powierzchnie - zęby trzonowe260 zł
Powyżej 2 powierzchni - siekacze i przedtrzonowce250 zł
Powyżej 2 powierzchni - zęby trzonowe280 zł
Wypełnienie w ubytkach przyszyjkowych150 zł
Wypełnienie glassjonomerowe150 zł

STOMATOLOGIA DZIECIĘCA  
Wizyta adaptacyjna100 zł
Dziecko niewspółpracujące80 zł
Impregnacja (3 wizyty)240 zł
Lakowanie130 zł
Poszerzone lakowanie170 zł
Wypełnienie glassjonomerowe w zębie mlecznym130 zł
Wypełnienie światłoutwardzalne w zębie mlecznym150 zł
Trepanacja komory zęba100 zł
Dewitalizacja zęba mlecznego100 zł
Amputacja miazgi + wypełnienie w zębie mlecznym180 zł
Ekstrakcja zęba mlecznego150 zł

PROFILAKTYKA I HIGIENA STOMATOLOGICZNA + PERIODONTOLOGIA  
Skaling nad- i poddziąsłowy250 zł
Skaling + piaskowanie280 zł
Skaling + piaskowanie + fluoryzacja360 zł
Fluoryzacja100 zł
Leczenie nadwrażliwości (1 ząb)70 zł
Leczenie zmian na błonie śluzowej 80 zł
Płukanie kieszeni dziąsłowej z aplikacją leku80 zł
Pokrycie powierzchni zęba preparatem ICON (1 ząb)150 zł
Wybielanie zębów w gabinecie1000 zł
Wybielanie zębów metodą nakładkową850 zł
Wybielanie zębów martwych:1-sza wizyta z RVG250 zł
kolejne wizyty200 zł

LECZENIE ENDODONTYCZNE (KANAŁOWE)  
Odbudowa korony zęba do leczenia endodontycznego150 zł
Pokrycie miazgi preparatem MTA / Biodentine250 zł
Dewitalizacja miazgi + opatrunek150 zł
Otwarcie zgorzeli + opatrunek150 zł
Czasowe wypełnienie kanału Ca(OH)2 w zębie z niezakończonym rozwojem150 zł
Ostateczne wypełnienie kanałów pod mikroskopem:1 kanał 450 zł
2 kanały600 zł
3 kanały800 zł
kanał dodatkowy150 zł
Rozpoczęcie re-endo (udrożnienie kanałów pod mikroskopem)250 zł
Usunięcie złamanego narzędzia350-450 zł

LECZENIE PROTETYCZNE  
Konsultacja i ustalenie planu leczenia100 zł
Modele diagnostyczne80 zł
Szyna relaksacyjna500 zł
Zacementowanie korony200 zł
Zdjęcie korony / usunięcie wkładu z kanału250 zł
Naprawa protezy - sklejenie, dostawienie (do 3 elementów)250 zł
Podścielenie protezy, siatka300 zł
Proteza akrylowa częściowa:do 3 zębów600 zł
powyżej 3 zębów900 zł
Proteza akrylowa całkowita1400 zł
Proteza szkieletowa1800 zł
Proteza acetalowa1800 zł
Proteza szkieletowa bezklamrowa (zasuwy / zatrzaski)2200 zł
Proteza akronowa1800 zł
Proteza natychmiastowa do 3 zębów600 zł
Mock-up (diagnostyczne uzupełnienie tymczasowe 1 zęba)80 zł
Odbudowa zęba materiałem kompozytowym z podniesieniem zwarcia250-300 zł
Wkład koronowo-korzeniowy prosty (ząb jednokanałowy)400 zł
Wkład koronowo-korzeniowy składany (ząb wielokanałowy)600 zł
Wkład z włókna szklanego300 zł
Wkład standardowy tytanowy250 zł
Korona tymczasowa150 zł
Korona kompozytowa800 zł
Korona porcelanowa na metalu1000 zł
Korona cyrkonowa1500 zł
Korona porcelanowa na implancie2500 zł
Endokorona / Inlay / Onlay kompozytowy800 zł
Endokorona / Inlay / Onlay ceramiczny1200 zł
Licówka pełnoceramiczna1000 zł
Licówka kompozytowa400 zł
Naprawa licówki kompozytowej200 zł
Zamknięcie diastemy350 zł

CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA  
Konsultacja150 zł
Ekstrakcja zęba jednokorzeniowegood 250 zł
Ekstrakcja zęba wielokorzeniowegood 300 zł
Ekstrakcja zęba metodą chirurgiczną350 zł
Usuwanie zębów ósmych350-650 zł
Operacyjne usunięcie zęba zatrzymanego500-600 zł
Chirurgiczne odsłonięcie zęba zatrzymanego400 zł
Kortykotomia (1 łuk)2000 zł
Nacięcie ropnia + drenaż150 zł
Pobranie wycinka do badania histopatologicznego300 zł
Przekazanie materiału do badania histopatologicznego100 zł
Leczenie utrudnionego wyrzynania zęba mądrości100 zł
Leczenie suchego lub zakażonego zębodołuod 50 zł
Plastyka wędzidełka wargi300 zł
Plastyka wędzidełka języka400 zł
Plastyka połączenia ustno-zatokowego400 zł
Chirurgiczne wydłużenie korony klinicznej zęba (za ząb)300 zł
Kiretaż otwarty (1 łuk)400 zł
Szynowanie zębów po urazie (1-2 zęby)300 zł
Zdjęcie szyny (1 ząb)100 zł
Resekcja wierzchołka korzenia zęba jednokorzeniowego450 zł
Resekcja wierzchołka korzenia zęba wielokorzeniowego550 zł
Usunięcie torbieli kościod 450 zł
Usunięcie torbieli zastoinowej400 zł
Zdjęcie szwów po ekstrakcji przeprowadzonej w innym gabinecie80 zł
Wszczepienie implantu zębowego2500 zł
Sinus lift otwarty3500 zł
Usunięcie zęba wraz z regeneracją kościod 1000 zł
Regeneracja / augumentacja kościcena ustalana indywidualnie
Niezgłoszenie się na wizytę lub nieodwołanie jej dzień przed do godziny 18:00+ 80zł doliczone do następnej wizyty

TOP