INFORMACJA O ZAKRESIE I SPOSOBIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH W CZASIE STANU EPIDEMII WIRUSA SARS-COV-2

W związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2 ("koronawirus") zgodnie z zaleceniami i wytycznymi Naczelnej Izby Lekarskej oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego w Polsce w trosce o bezpieczeństwo Pacjentów oraz pracowników Gabinetu Stomatologicznego dla Dzieci i Dorosłych “Dentinka” z dniem 24.05.2020 zmieniamy sposób i zasady udzielania świadczeń medycznych.

W celu zminimalizowania ryzyka możliwej transmisji wirusa podczas udzielania opieki stomatologicznej zasady postępowania będą rygorystycznie  przestrzegane.

Ze względu na brak stosownych zabezpieczeń nie udzielamy świadczeń stomatologicznych wewnątrz gabinetu osobom, u których:

W ciągu ostatnich 14 dni wystąpił co najmniej jeden z wymienionych objawów ostrej infekcji układu oddechowego:

 • gorączka (temperatura ciała powyżej 37,5 st. Celsjusza)
 • kaszel
 • duszność

Lub osobom, które w okresie ostatnich 14 dni:

 • przebywały za granicą, szczególnie w regionie, w którym podejrzewa się utrzymującą się transmisję SARS-CoV-2.
 • miały bliski kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie SARS-CoV-2 (kontakt z przypadkiem potwierdzonym lub przypadkiem prawdopodobnym) oraz z osobą przebywającą na kwarantannie.
 • które przebywają na kwarantannie lub na zwolnieniu lekarskim z powodu choroby zakaźnej.

Przypominamy, że w godzinach poza pracą gabinetu istnieje możliwość skorzystania z pomocy stomatologicznej w:

 ZOZ Przychodnia Stomatologiczno Lekarska
ul. Częstochowska 18, 15-459 Białystok
tel.: 85 651 51 70
czynna: Pn - Pt 19:00 - 7:00, Sob - Nd całodobowo (24H)

 1. Wytyczne w sytuacji, gdy potrzebna jest pomocy stomatologiczna:
 2. Wizyty umawiane są telefonicznie pod numerem 512 394 687.
 3. Jeżeli nie odbierzemy, najprawdopodobniej właśnie udzielamy świadczenia innej osobie - oddzwonimy.
 4. Podczas rozmowy telefonicznej poprosimy o podanie dolegliwości oraz przeprowadzimy wywiad telefoniczny aby ustalić, czy pacjent ma całkowity brak objawów potencjalnie związanych z zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2, takich jak kaszel, zapalenie spojówek, gorączka (nawet umiarkowana!), kichanie, zapalenie błony śluzowej nosa, biegunka itp., oraz aby uzyskać informacje nt. ewentualnych podróży pacjenta lub jego kontaktów z osobami, które przebywały na obszarach o największej infekcji.

Prosimy o przestrzeganie poniższych reguł podczas wizyty w gabinecie:

 1. Prosimy pamiętać o punktualności, spóźnienie oznacza rezygnację z wizyty. Pacjent spóźniony nie zostanie przyjęty ze względu na konieczność zachowania odstępu czasowego między kolejnymi pacjentami w celu przygotowania gabinetu.
 2. Prosimy o nieprzychodzenie na wizytę z osobą towarzyszącą - NIE ZOSTANIE WPUSZCZONA DO ŚRODKA.
 3. WYJĄTEK – w przypadku nieletnich (dzieci do 18 roku życia) lub osób niepełnosprawnych wymagajacych pomocy do pomieszczenia wpuszczony zostanie JEDEN rodzic/opiekun, wyłącznie do strefy poczekalni. NIE ZOSTANIE ON WPUSZCZONY DO GABINETU WRAZ Z DZIECKIEM/PODOPIECZNYM.
 4. Przypominamy o obowiązku zakrywania nosa i ust.
 5. W poczekalni możliwe jest jednoczasowe przebywanie maksymalnie dwóch osób z zachowaniem 1,5m odległości.
 6. Przed wejściem do gabinetu należy zadzwonić domofonem. Następnie asystentka otworzy drzwi i zaprosi Państwa do środka.
 7. Po wejściu do środka należy zdezynfekować ręce.
 8. Zostanie wykonany POMIAR TEMPERATURY.
 9. Na stoliku w poczekalni przygotowane będą dokumenty wraz z długopisem do podpisania. Prosimy o zapoznanie się z ich treścią i podpisanie czytelnie, wpisując datę.
 10. Następnie asystentka poprosi o przejście do łazienki i dokładne umycie rąk oraz ponowną ich dezynfekcję.
 11. Po wykonaniu powyższych procedur poprosimy o wejście do gabinetu.
 12. Pracujemy w warunkach panującej epidemii - prosimy NIE DOTYKAĆ KLAMEK, BLATÓW, URZĄDZEŃ.
 13. Po wizycie asystentka pobierze opłatę - zalecamy korzystanie z płatności bezgotówkowych.

TOP